Simeon centrum
Mobilný hospic pre Bratislavu a blízke okolie
Zistiť viac Darovať 2%

Sledujte rozhovor s našou lekárkou MUDr. Janou Bobokovou a dalšími odborníkmi z oboru paliatívnej starostlivosti.

Zdroj: https://www.tvlux.sk/archiv/play/21681

Mobilný hospic

Vitajte na stránke

Viete že

8 z 10 ľudí si želá posledné chvíle života straviť doma.

špecializovaný team ktorý zabezpečuje integrálnu zdravotnú starostlivosť o dospelých pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, najčastejšie onkologického, v domácom prostredí. Naším cieľom je, aby pacient v poslednom období svojho života mohol byť v čo najkomfortnejšom stave v svojom domove, so svojimi blízkymi, zabezpečujúc adekvátnu kontrolu jeho ťažkostí (bolesti a iných).

Naša činnosť je bezplatná.

Fungujeme ako občianske združenie na báze darov, grantov a príspevkov z 2%.

Kontaktujte nás

S našim mobilným hospicom sa môže skontaktovať ošetrujúci lekár, obvodný lekár, alebo priamo rodinný príslušník pacienta.

Sme tu pre vás

Môžete nám taktiež písať na našu mailovú adresu, alebo zavolať na telefónne číslo od pondelka do piatka v čase od 08:00 do 22:00 hod.

Ak by ste potrebovali poradiť v iných hodinách, alebo sa nedovoláte, môžete poslať SMS.

Čo robíme

Pomoc je zameraná na pacientov, ktorým bola odporučená lekárom paliatívna liečba, či už po ukončení onkologickej liečby alebo pri chronickom pokročilom ochorení akéhokoľvek nenádorového pôvodu.

Pomoc je určená pre pacientov, kde bežnú celodennú starostlivosť o pacienta zaisťuje aspoň jeden rodinný príslušník, ktorý je k dispozícii hospicovému tímu, v ktorom je lekár, zdravotná sestra a ďalší pracovníci.

Liečba prebieha tak, aby bola zachovaná dôstojnosť a čo najvyššia možná kvalita života pacienta. Táto starostlivosť ctí a chráni život.

<

Ponúkame zapožičanie niektorých zdravotných pomôcok.

Poskytujeme podľa potreby komplexnú starostlivosť od tlmenia fyzických bolestí a iných sprievodných príznakov, ktoré doprevádzajú chorobu, až po sociálnu psychoterapeutickú a duchovnú pomoc.

Zaučíme rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o nevyliečiteľne chorého v poslednej etape života, ako sa odborne postarať o takéhoto pacienta.

O prijatie do starostlivosti mobilného hospicu môže požiadať na odporúčanie odborného lekára pacient alebo rodina pacienta.

Naša činnosť je bezplatná. Keďže naše náklady nie sú pokryté zdravotným poistením fungujeme ako občianske združenie s neziskovou filozofiou na báze darov, grantov a príspevkov z 2%.

Náš tím

Foto: MUDr. Sabina Šufliarska, PhD.

MUDr. Sabina Šufliarska, PhD.

lekár

Štúdium lekárskej fakulty UK v Bratislave ukončila v roku 1985. Absolvovala množstvo školení a kongresov na Slovensku aj v zahraničí. Prax začala po skončení školy ako vedecký pracovník, neskôr ako lekárka a zástupkyňa primárky na Transplantačnej jednotke kostnej drene v DFNsP v Bratislave. V roku 2010 získala titul PhD. Jej špecializáciou okrem iného je aj klinická onkológia.
MUDr. Jana Boboková

MUDr. Jana Boboková

lekár, odborný garant

Študovala na lekárskej fakulte UK v Bratislave. Je špecialistka v internej medicíne od roku 2001 a špecialistka v klinickej onkológii od roku 2009. Lekársku, akademickú a vedeckú prax vykonávala okrem Slovenska v Španielsku, v Bolívii a v Ekvádore, kde bola dekankou lekárskej fakulty v Loje v rokoch 2011-2014. V rokoch 2015 a 2016 bola zodpovedná za implementáciu paliatívnej starostlivosti v Nemocnici Eugenio Espejo v Quite (Ekvádor) a taktiež bola súčasťou národného teamu zodpovedného za školenia v paliatívnej medicíne v celej krajine. Od roku 2017 je lekárkou paliatívnej medicíny na Internej Klinike v Onkologickom Ústave Sv. Alžbety v Bratislave. Od 10/2017 do 4/2018 pracovala v Mobilnom hospici Slnečnica a od 5/2018 je lekárkou v mobilnom hospici SIMEON CENTRUM v Bratislave.Má za sebou desiatky kurzov, kongresov, workshopov po celom svete. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií v oblasti najmä onkológie.
Ing. Mgr. Ľubica Kočanová

Ing. Mgr. Ľubica Kočanová

manager zdravotnej starostlivosti a zároveň odborný garant

Absolvovala Slovenskú Zdravotnícku Univerzitu v Bratislave fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v odbore ošetrovateľstvo v roku 2013. V roku 2015 získala diplom zo Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v Bratislave v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite. Je špecialistkou na predchádzanie a liečenie preležanín.

Ďalší pracovníci

Andrea Kováčová

všeobecná sestra

V roku 1989 ukončila štúdium v odbore zdravotná sestra v Trnave. V roku 2011 získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii. Pracuje na Internej Klinike v Onkologickom Ústave Sv. Alžbety v Bratislave a zároveň v mobilnom hospici SIMEON CENTRUM v Bratislave.

Daniela Maceková, Bc.

všeobecná sestra

V roku 1995 ukončila štúdium v odbore zdravotná sestra v Prešove. V roku 2008 získala bakalársky titul na Fakulte zdravotníctva a ošetrovateľstva KÚ Ružomberok. Odbornú prax získavala jednak v charitných domoch a jednak na 1. internej klinike UNB Bratislava - Staré Mesto. Momentálne pracuje v mobilnom hospici SIMEON CENTRUM v Bratislave.

Alexandra Márová, Bc.

všeobecná sestra

V roku 1991 ukončila štúdium v odbore zdravotná sestra v Bratislave. V roku 2002 získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v ošetrovateľstvo v klinickej onkológii. V roku 2010 získala bakalársky titul na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave. Pracuje na Internej Klinike v Onkologickom Ústave Sv. Alžbety v Bratislave a zároveň v mobilnom hospici SIMEON CENTRUM v Bratislave.

Dobrovoľníci

Pomáhajú pri množstve administratívnych a iných prác, bez ktorých by chod mobilného hospicu nebol možný.

Užitočné odkazy

 • Nemusíte sa ponáhľať, doprajte si čas na osobné rozlúčenie (hodinu, dve…)
 • Telo môžete upraviť do vyrovnanej prirodzenej polohy. Ak bol použitý kyslíkový, infúzny alebo iný prístroj, vypnite a odpojte ho. Odstráňte kyslíkové okuliare alebo masku. Infúzne vstupy do podkožia alebo žily, močové katétre nemusíte odstraňovať.
 • Jemným pohybom prstov rúk zatvorte zosnulému oči. Niekedy je potrebné zopakovať zatlačenie viečok aj opakovane po viacerých minútach. Ústa nie je potrebné zatvárať pomocou podviazania šatkou. Stačí iba mierne predkloniť hlavu smerom k hrudi a pootočiť do strany. V tejto polohe sú ústa prirodzene viac privreté. Pohrebná služba upraví neskôr telo do adekvátnej podoby.
 • Prikryte telo plachtou. Otvorte okno.
 • Zavolajte Záchrannú zdravotnú službu (číslo telefónu 155). Informujte ju o úmrtí vášho príbuzného v domácom prostredí. Je dôležité oznámiť, že išlo o očakávané úmrtie u pacienta s terminálnym ochorením. Je vhodné poskytnúť informáciu o približnej diagnóze, či napríklad išlo o onkologické alebo iné ochorenie a taktiež v akom zdravotníckom zariadení sa naposledy ako pacient liečil. Zdravotnícky operátor sa vás opýta na meno a rodné číslo zomrelého, na adresu a prípadne na váš telefónny kontakt. Príklad hovoru: „Dobrý deň, chcel by som informovať o úmrtí pána/pani (meno). Úmrtie bolo očakávané. Mal/a terminálne onkologické ochorenie a bol/a v starostlivosti Mobilného Hospicu. Rodné číslo je… K úmrtiu došlo na adrese… (ulica, číslo). Ja som jej syn (meno) a moje telefónne číslo je…“
 • Záchranná zdravotná služba, ktorá príde na vami uvedenú adresu, po vyšetrení skonštatuje úmrtie. Zanechá správu a skontaktuje obhliadajúceho lekára, ktorý po zhodnotení situácie vypíše „List o prehliadke mŕtveho“.
 • Poznámka: Políciu Slovenskej republiky (číslo telefónu 158) je potrebné volať iba v prípade, ak je podozrenie na samovraždu alebo spáchanie trestného činu. Pozor, v takomto prípade sa nesmie s telom nijako manipulovať.

 • Posledné lekárske správy z nemocnice a mobilného hospicu.
 • Občiansky preukaz zomrelého.
 • Kartičku poistenca zosnulého.

Po odchode obhliadajúceho lekára volajte pohrebnú službu na číslo, ktoré majú k dispozícii 24 hodín. Budete pre nich potrebovať List o prehliadke mŕtveho, ktorý vypísal obhliadajúci lekár. Informujte ich o potrebe previezť telo z domu do chladiaceho boxu. Všetky ostatné záležitosti sa riešia neskôr v kancelárii pohrebnej služby. Pri prevoze nepotrebujete mať prichystaný odev, ani iné predmety, ktoré by ste chceli, aby mal zosnulý pri poslednej rozlúčke.

Všetko potrebné na zorganizovanie pohrebu a ostatných administratívnych procesov sa dohodne v kancelárii pohrebnej služby v jej úradných hodinách. Je potrebné predložiť občiansky preukaz zosnulého, list o prehliadke mŕtveho od obhliadajúceho lekára a doklad o odvoze tela, ktorý zanechá prevozná služba. Prineste tiež oblečenie, prípadne iné predmety, ktoré chcete aby mal zosnulý pri sebe.

Pred pohrebom je potrebné vybaviť ešte úmrtný list na matrike. Ak o to požiadate pohrebnú službu, môže tento krok vybaviť za vás.

Doklady z pohrebu si starostlivo uschovajte. Bude ich potrebné predkladať pri ďalších administratívnych záležitostiach, napríklad v banke pri rušení účtov a pri dedičskom konaní, na ktoré budete automaticky predvolaní v priebehu niekoľkých mesiacov.

Dobre vedieť

Každý má nárok na príspevok na pohreb, o ktorý treba požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť treba podať do jedného roku od pohrebu zomrelého, inak nárok zaniká.

Viac informácii nájdete na našom letáku:

Stiahnuť

Ďalšie informácie nájdete v našich výročných správach:

Stiahnuť 2020 Stiahnuť 2019

Podporte nás

V prípade, ak chcete darovať mobilnému hospicu lubovoľný finančný príspevok prosím použite následovné bankové spojenie:

SK79 8330 0000 0025 0136 9681

s poznámkou „dar“.

Ak chcete, aby Vaše meno nebolo zverejnené v sekcií darcovia pridajte do poznámky „prosím nezverejňovať“.

Ďakujeme

Opakovaný príspevok

ide o formu pomoci najmä pre tých, ktorí chcú pravidelne prispievať na potrebné charitatívne projekty. Postupovať môžete tak, že na Vašom bankovom účte zadáte opakovaný napr. mesačný automatický príkaz na určitý deň v mesiaci a určíte výšku sumy, ktorá môže byť 10, 20 alebo viac eur.

Jednorazový príspevok

Ak Vás oslovila naša činnosť pomoci zomierajúcim ľuďom v terminálnom štádiu a ich rodinám, môžete nás podporiť prostredníctvom finančného príspevku na účet nášho občianskeho združenia. Do poznámky pre prijímateľa prosím napíšte „dar“.

2% z daní z príjmov

Vaše 2 % pomôžu mnohým zomierajúcim pacientom v terminálnom štádiu ochorenia zomrieť doma pod odbornou starostlivosťou mobilného hospicu medzi svojimi najbližšími.

Údaje našej organizácie na poukázanie 2%

IČO: 42448271 (do kolónky sa zarovnáva sprava)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): SIMEON CENTRUM
Sídlo – Ulica: Medená
Súpisné/orientačné číslo: 97/18 (do kolónky sa vypisuje zľava)
PSČ: 81102
Obec: Bratislava – Staré Mesto

Ako postupovať pri poukázaní 2%

Poukázanie 2%(3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa
o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 • Do 17.02. požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva – Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (čo je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať). Táto suma však musí byť najmenej 3,00 Eur. Dobrovoľníci, ktorí odpracovali minimálne 40 hodín a majú na to potvrdenie, môžu v prospech prijímateľa poukázať 3% zo svojej zaplatenej dane.
 • Na poukázanie Vašich 2% (3%) zo zaplatenej dane je potrebné vyplniť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, kde v kolónkach si vyplníte Vaše údaje ako daňovníka a v ďalších kolónkach vyplníte naše údaje ako prijímateľa, čiže našu organizáciu.
 • Vyhlásenie spolu s Potvrdením je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska, zvyčajne do 30.04.

Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – jedná sa o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 Eur.
 • Potom vyplňte daňové priznanie podľa toho, či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb typ A, elektronický formulár, potvrdenie o podaní daňového priznania), alebo máte príjmy podľa §5-8 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb typ B, elektronický formulár, potvrdenie o podaní daňového priznania). Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
 • Takto vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (obyčajne do 31.03.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a nezabudnite, že v tomto termíne je potrebné zaplatiť aj daň z príjmov. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj potvrdenie o podaní daňového priznania. Ak ste daňovníkom, ktorý má povinnosť podáváť daňové priznanie elektronicky do 31.03. odošlite daňové priznanie cez elektronický systém.

Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovým úradom iba elektronicky. Vyplnené daňové priznanie je potrebné odoslať cez elektronický systém v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne je nevyhnutné aj zaplatiť daň z príjmov.

 • Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2%, vypočítajte si vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech aj viacerých prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 Eur na jedného prijímateľa. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane (zvyčajne do 31.03.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel inej organizácii, môžete poukázať 1% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1% z dane.
 • Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.03.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel inej organizácii, môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
 • Ak ste si vybrali viac prijímateľov 2% uveďte v daňovom priznaní postupne všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Právnické osoby majú v daňovom priznaní možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov do SIMEON CENTRA. Právnické osoby nájdu políčko na zaškrtnutie v prvom riadku IV. časti daňového priznania.

Podporili nás

Ľudia, donori a partneri, ktorí nás podporili a bez ktorých by sme nemohli v našej práci pokračovať.

 

Ďalej nás podporili:

Antal M., Barloková D., Benková A., Benkovičová A., Beňová A., Bernát D., Bernátová T., Berndt D.*, Bittner J., Cáderová G., Ciusa A.*, Dančová E., Danková D., Dobiašová V., Engelmannová R., Fatul R., Fazekaš Ľ., Feher T., Feher T., Ferkovová L., Filipovič R., Filipovič T., Gajdoš K., Gallová J., Gašparík R., Gažová G., Georgios K.*, Giertlová A., Hanáková P., Havlíková B., Hegeduš Š., Helek J., Herdová E., Horečný R., Hupka M., Igaz R., Jazvinský M., Jónášová L.*, Karaba P., Kelemanová M., Ketáková A., Khandlová A., Kmec J., Kováčová V., Kovalíková O., Kozáková A., Kubička T., Ladislav J., Launer , Lehotský T., Levkovičová Ľ., Lipták N., Lisá M., Marešová Z., Marková E., Meszárosová M., Mička J., Miková H., Mikovínyová R.*, Morice M.*, Móži A., Novotná S., Olšovská Ľ., Orthová M., Outratová J., Palenčárová A., Pardelová R., Peťovská E., Phan T. T., Planovský J.*, Poláková H., Resinovic M.*, Richterová D., Rybánska A. J., Samajová L., Sauka T.*, Scopel Z.*, Sedláčková G., Slanička Š., Slováková D., Sofronis P.*, Spende I. Z., Svetková M.*, Szullo K., Šaškotová V., Šoková E., Špaček J., Štefánik P.*, Takácsová E., Trávničková M., Urban Ľ., Valachová K.*, Ženišová Z., Žitňanská J.

*) z nadácie Martiny Svensson

Veľká vďaka :-)

Simeon centrum

mobilný hospic

občianské združenie
Medená 97/18, 811 02 Bratislava
IČO: 42 448 271 DIČ: 2120685501
tel.č.: 00 421 918 750 397
e-mail: simeoncentrum@gmail.com
bankové spojenie IBAN:
SK79 8330 0000 0025 0136 9681
s poznámkou „dar“